AM Tax & Accounting

«AM» հարկեր և հաշվապահություն ընկերությունը հիմնադրվել է «AM» իրավաբանական ընկերության ֆինանսական թիմի կողմից: Ընկերությունը տրամադրում է հարկային, ֆինանսական և հաշվապահական ծառայությունների լայն շրջանակ: Ընկերությունը բաղկացած է գիտակ և հմուտ մասնագետների թիմից` որը երկար տարիներ հաշվապահական ծառայություններ է մատուցում առաջատար կազմակերպություններին: Պրոֆեսիոնալ մասնագետների մեր թիմը հնարավոր լավագույն լուծումները կտա Ձեր կազմակերպության հարկային խնդիրներին և կապահովի ճշգրիտ ու գրագետ հաշվապահական հաշվառում:

Մեր գործունեության նպատակն է՝ բարձրացնել սպասարկվող ընկերությունների գույքային և ֆինանսական ակտիվների կառավարման արդյունավետությունը, նվազագույնի հասցնել ֆինանսական և հարկային ռիսկերը, գործընկերների հետ կառուցել երկարատև համագործակցություն:  Մենք առաջնորդվում ենք ձեռնարկատիրությունների հետ հնարավորինս լայն սպեկտրում համագործակցության զարգացմամբ, որն ուղղված է հարկային ոլորտում գործընկերների իրազեկվածության և բիզնեսի արդյունավետության ապահովմանը : Մեզ հետ հեշտ է աշխատել, քանի որ մենք արժևորում ենք գործընկերների հետ տևական հարաբերությունները:

Մեր կոնտակտներն են՝

Հասցե՝ Հայաստան, Երևան 0026, Արշակունյաց 49, թիվ 22
Հեռ./ ֆաքս՝ +374 60 44 26 26
E-mail: [email protected]
Տնօրեն՝ Սերգեյ Ստեփանյան

 ՄԵՐ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԵՆ՝

 • Ծառայությունների լայն շրջանակ
 • Մասնագիտական բարեխղճություն
 • Գնային ճկուն քաղաքականություն
 • Մասնագիտական պատասխանատվություն
 • Գործի կազմակերպում և կազմակերպվածություն
 • Երկարատև համագործակցություն գործընկերների հետ
 • Համագործակցություն բանիմաց և փորձառու մասնագետների հետ
 • Ծառայությունների բարձր որակ 

ՄԵՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հաշվապահական ծառայություններ

 • Հաշվապահական հաշվառման ներդրում, վերականգնում և վարում
 • Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մշակում
 • Մասնագիտացված ծրագրերի ներդրում
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում

Հարկային ծառայություններ

 • Հարկային խորհրդատվություն
 • Խորհրդատվություն միջազգային համաձայնագրերի վերաբերյալ
 • Հարկերի պլանավորում և օպտիմիզացիա
 • Ներկայացուցչություն և շահերի պաշտպանություն հարկային, մաքսային և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում
 • Հարկային հաշվառման վարում
 • Հարկային ռիսկերի գնահատում և կառավարում
 • Հարկային Due Diligence

Ֆինանսական վերլուծություն

 • Կազմակերպության ֆինանսական գործունեության վերլուծություն և պլանավորում
 • Կառավարչական հաշվառման վարում
 • Բյուջետավորում և կանխատեսում
 • Շրջանառու կապիտալի կառավարում
 • Ներքին վերահսկողական համակարգերի մշակում

Կադրային գործավարություն

 • Աշխատանքային պայմանագրերի մշակում, պայմանագրերի լուծման հետ կապված հարաբերությունների կարգավորում
 • Աշխատանքային գրքույկների և ներքին իրավական ակտերի վարում
Կապվել մեզ հետ