Քաղաքացի-համատիրություն հարաբերություններում քաղաքացին լիովին իրազեկված չէ իր իրավունքների և պարտականությունների մասին:

18 Փետրվար, 2014www.armeniatv.am

Քաղաքացի-համատիրություն հարաբերություններում քաղաքացին լիովին իրազեկված չէ իր իրավունքների և պարտականությունների  մասին. «AM» ընկերության ավագ իրավախորհրդատու Ասյա Սարգիզովան պարզաբանում է համատիրությունների և քաղաքացիների փոխադարձ իրավունքները և պարտականությունները:

Լրահոս
Կարծիքներ
Facebook
 

Կապվել մեզ հետ