«Հեղինակային իրավունքի մասին» ՀՀ օրենքի նոր նախագծի մի շարք մտահոգիչ կետեր է առանձնացրել «AM»-ի գլխավոր իրավախորհրդատու Վանիկ Մարգարյանը:

7 Ապրիլ, 2014

«AM» իրավաբանական ընկերության գլխավոր իրավախարհրդատու, փաստաբան Վանիկ Մարգարյանը մասնակցել է ԱՄՆ ՄԶԳ (USAID) Ձեռնարկությունների զարգացման և շուկայի մրցունակության ծրագրի (EDMC) շրջանակներում «Հեղինակային իրավունքի մասին» ՀՀ օրենքի նոր նախագծի վերաբերյալ քննարկմանը:  Քննարկման ընթացքում Վանիկ Մարգարյանը առանձնացրել է նոր օրենքի նախագծի մի շարք մտահոգիչ կետեր, որոնք հակասության մեջ են ՀՀ գործող օրենսդրության, ոլորտը կարգավորող միջազգային պայմանագրերի, ձևավորված պրակտիկայի հետ և առաջարկել է համապատասխան փոփոխություններ` հեղինակների իրավունքների և ոլորտում ներդրումներ անող ձեռնարկատերերի շահերի համաչափության պահպանումը ապահովելու համար:

Լրահոս
Կարծիքներ
Facebook
 

Կապվել մեզ հետ